Személyes adatok védelme

Általános tudnivalók a személyes adatok kezeléséről


A személyes adatok kezeléséért a weboldal üzemeltetője az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a személyes adatok kezelése során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i rendelete szerint felelős. adatok, (továbbiakban GDPR)


1. Érintett személy: vásárló/weboldal látogatója, üzemeltetője – internetes üzlet üzemeltetője

2. Príjemcovia személyes adatok: príčníčka spoločnost, články

3. Az érintett köteles a valós és naprakész személyes adatokat megadni. Az érintett jogaira a GDPR 3. fejezete az irányadó. Ez megy pl. o a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga, o az adatkezelés elleni tiltakozás joga, az érintettel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférés kéréséhez az üzemeltetőtől, a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve kezelésének korlátozásához. adatok - írásbeli kérelem alapján, vagy a fiókból való leiratkozás alapján, ha aj právo na prenosnosť data.


Személyes adatok feldolgozása megrendelés céljából


1. Kupujúci zaslaním prídatí predarajúčemu prehlasuje, že dava zločet v szněžní § 11 ods. törvény 1. §-a alapján. 122/2013 Z.z. o ochrane személyes adatok a o zamena a doplenie zakoniho zakonov, aby pedlarajúci vo svičių informačních systémoch prádajal a ushchovával jeho személyes adatok, kíe mu kupujúci poskytol a kíe sú sú necesás pri obligičíjne pejna sú necesás pri činlčíjne pejdr

Kupujúci udeljuja pedlarujúcemu tento nõusoleku na dobu neurčitú. A vásárló a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban (e-mail, levél...) bármikor visszavonhatja. Súhlas zanikne v lehote 1 meesioa od dorosinia odvolania zločetu kupujucim pedlarujúcemu a udáje buduje navíkého zlikvidované začirním. A személyes adatok aktualizálását az érintett – regisztrált vásárló közvetlenül online módban, az internetes áruház honlapján, a regisztrációt követően azonnal elvégezheti.

2. Účely prácúvania személyes adatok: právodanié doklanoho dokladu, a vevő azonosítása, a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel a megrendelővel, a kiszállítás biztosítása a szerződés teljesítése előtt.

3. Právny západ spracúvania személyes adatok: a) A személyes adatok (név, vezetéknév, beosztás, utca és házszám, irányítószám, város) feldolgozása a Szlovén Köztársaságra vonatkozó külön szabályozás vagy nemzetközi megállapodás szerint szükséges. Č. 222/2004 Z. z. o napok hozzáadott értékkel. b) Személyes adatok kezelése (e-mail, telefonos elérhetőség) a szerződés teljesítéséhez szükséges.

4. A személyes adatok megőrzésének időtartama - határozatlan ideig, azzal a lehetőséggel, hogy az érintett kérheti a személyes adatok törlését, és ezt a kérelmet írásban vagy e-mailben lehet benyújtani


Személyes adatok kezelése marketing információk küldése céljából


A személyes adatok marketing információ küldése céljából történő feldolgozása előtt általános tájékoztatást kell adni a személyes adatok fent felsorolt ​​kezeléséről, valamint:

1. Účely spracúvania személyes adatok: zasielanie marketingových információ

2. Právny západ spracúvania személyes adatok: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - az érintett kifejezte hozzájárulását személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez

3. A személyes adatok megőrzésének időtartama - határozatlan ideig, az érintett kérheti a személyes adatok törlését, és ezt a kérelmet írásban vagy e-mailben lehet benyújtani


Személyes adatok feldolgozása cookie-k céljára


A személyes adatok cookie-k feldolgozása céljából történő feldolgozása előtt ki kell fizetni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos, fent felsorolt ​​általános tájékoztatót, valamint:


1. Účely spracúvania személyes adatok: szolgáltatásnyújtás, hirdetések személyre szabása, forgalomelemzés, adwords, google analytics, heureka, biono


A cookie-k kis mennyiségű adat, amelyet a szerverek küldenek a böngészőnek. Ten ich fektet be a felhasználó számítógépébe. A böngésző ezután visszaküldi ezeket az adatokat a szervernek, amikor ismét felkeresi az oldalt.


2. Právny západ spracúvania személyes adatok: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - az érintett kifejezte hozzájárulását személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez

3. A személyes adatok megőrzésének időtartama – Az oldalainkon használt cookie-k tartósságukat tekintve két alapvető típusra oszthatók. Krátkodobé ún „munkamenet sütik”, amelyek csak ideiglenesek, és a böngésző bezárásáig a böngészőben maradnak, valamint a hosszú távú ún. „állandó cookie-k”, amelyek hosszú ideig tárolódnak az Ön készülékén, vagy amíg Ön manuálisan el nem távolítja őket, és a cookie-k készülékén való tárolásának időtartama az egyedi cookie beállításától és az Ön böngészőjének beállításaitól függ.

4. Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk, 7.9. rész a dokumentációnk szervezeti irányelveiben)

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne hozzanak olyan döntést kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –, amely rá nézve releváns joghatásokkal jár befolyásolni.

Ha pl. célzott hirdetés/hírlevél a korábbi vásárlások alapján, ezt a jogot a szerződési feltételekben szerepeltetni szükséges.


Biztonság


Az üzemeltető csak az ezen alapelvekben meghatározott célok eléréséhez szükséges mértékben gyűjt személyes adatokat, és megfelelő biztonsági technológiákat alkalmaz valamennyi személyes adat biztonságának, integritásának és titkosságának biztosítása érdekében. Az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot szabványos eljárások és technológiák védik. Az internetes környezet jellegéből adódóan az Üzemeltető nem tudja teljes mértékben garantálni a felhasználók által az Üzemeltető weboldalain megadott információk biztonságát. Az üzemeltető azonban olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek általában ajánlottak a megadott adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.


Elérhetőség


Szükség esetén lehetőség van az Üzemeltetővel kapcsolatba lépni a brimo@brimo.hu e-mail címen